Badania termowizyjne maszyn


Sprawna maszyna to nie tylko kwestia ciągłej pracy, ale także jej bezpieczeństwa. Połączenie tych dwóch aspektów sprawia, że okresowa inspekcja maszyny powinna być czymś oczywistym. Szybkie wykrycie usterki pozwoli zapobiec poważnej awarii, a co za tym idzie, zwiększa poziom bezpieczeństwa osoby, która maszynę tą obsługuje. I tu pojawia się pytanie o to, jak taką inspekcję przeprowadzić, aby nie wyłączyć maszyny na zbyt długo z pracy. Odpowiedzią stają się badania termowizyjne maszyn.

Termowizja

Nie bez przyczyny podbija serca wielu ludzi. Ta bezinwazyjna technika pozwala przeprowadzić badanie bez konieczności zaglądania do wnętrza maszyny. Wystarczy odpowiednia kamera, by dokładnie ocenić pracę jej poszczególnych elementów. Podczas badania możliwa jest dogłębna analiza pracy takich elementów, jak chociażby silnik, pompa, czy sprężarka. Kamera doskonale rozpoznaje także wady przegrzanych łożysk i panewek, czy problemy takich urządzeń mechanicznych, jak chociażby zawory. Badania termowizyjne maszyn, jeśli prowadzone są regularnie, pozwalają utrzymać je zawsze w optymalnej formie. Bezinwazyjnie wykrywają te miejsca, w których pojawia się podwyższona temperatura. A ta zawsze świadczy o rozwijającej się wewnątrz maszyny usterce. Dzięki precyzyjnemu wskazaniu miejsca przegrzania, kamera termowizyjna pozwala szybko naprawić maszynę. Obraz z badania pokazuje, która część wymaga wymiany, bądź regeneracji.

Badania termowizyjne maszyn – zapobiegaj zamiast naprawiać

Jeśli zależy nam na tym, by nie ponosić kosztów związanych z przestojem maszyny, a także dbać o bezpieczeństwo osób obsługujących, regularne badania termowizyjne maszyn, są odpowiedzią na nasze potrzeby. Co więcej, po każdym badaniu warto zachować uzyskany obraz termiczny. Przy kolejnej kontroli obraz taki może ją znacznie usprawnić. Hutnictwo, rafineria, przemysł szklarski, czy motoryzacyjny – gałęzi przemysłu, w których badania termowizyjne maszyn są wykorzystywane, jest naprawdę wiele. A to dlatego, że badania te mają bardzo wiele zalet. Można więc śmiało powiedzieć, że ich popularność z pewnością nie będzie malała.

Więcej szczegółów o badaniach maszyn znajdziesz na: https://term-os.pl/