Szkolenia BHP

W większości przedsiębiorstw szkolenia BHP są obowiązkowym elementem. Pracodawca ma obowiązek ich organizacji, gdyż w innym przypadku może zostać obarczony karą finansową. W zależności od grupy pracowniczej szkolenie musi być powtarzane co pewien czas. W przypadku pracowników na stanowiskach robotniczych (wykonujących prace niebezpieczne) musi ono odbywać się co roku. Pracownicy biurowi i administracyjni mają obowiązek […]