Szkolenia BHP


W większości przedsiębiorstw szkolenia BHP są obowiązkowym elementem. Pracodawca ma obowiązek ich organizacji, gdyż w innym przypadku może zostać obarczony karą finansową. W zależności od grupy pracowniczej szkolenie musi być powtarzane co pewien czas. W przypadku pracowników na stanowiskach robotniczych (wykonujących prace niebezpieczne) musi ono odbywać się co roku. Pracownicy biurowi i administracyjni mają obowiązek uczestniczyć w szkoleniu BHP tylko raz na 6 lat. szkolenia bhp poznań obejmują podstawowe zagadnienia na temat zagrożeń w miejscu pracy. W sposób jasny i łatwo przyswajalny należy przekazać wiedzę o ewakuacji, ochronie przeciwpożarowej, czy też udzielaniu pierwszej pomocy. Takie tematy poruszane są podczas standardowych szkoleń. Warto dodać, że szkolenia okresowe powinny być dostosowywane do danej grupy, a także miejsca pracy. Zobacz polecane kurtyny paskowe. Muszą one uwzględniać zajmowane przez pracowników stanowiska. Wszelkie zagrożenia muszą być starannie zebrane i przedstawione uczestnikom szkolenia.